Verktøy og tjenester

Frivillighet Norge har laget følgende verktøy som kan hjelpe deg med inkludering:

Inspirasjonsbank

Inspirasjonsbanken samler historier om inkludering i frivilligheten. Har du en historie du vil dele? Ta kontakt!

Workshop om inkludering

Vi holder workshop om inkludering (gratis for medlemmer av Frivillighet Norge). 

I workshopen ser vi på hva som kan være tersklene for inkludering i din organisasjon og måter å takle disse på.  Vi har laget et hefte (PDF) som du kan bruke for å holde en workshop men hjelper også gjerne til og holder for dere. 

Ta kontakt om du vil vite mer om workshopen.

Informasjonsmøte om frivillighet

Vi holder gratis informasjonsmøte for minioretsbefolkning om frivillighet i Norge. 

Lyst til å holde ett selv? Du kan lese mer og laste ned kursmateriellet her.

Fotoutstilling

Vi har også en fotoutstilling til utlån med portretter av nye aktører i frivillig sektor. 

Noen andre sider:

Frivillig.no
Rekrutter frivillige på frivillig.no og nå ut til folk dere ikke allerede kjenner

Allemed.no
Les om inkludering av barn og unge